Köpvillkor

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Som kund till Bms reservdelar finns du i vårt kundregister. Namn, adress, telefon,
e-post och organisationsnr. Syftet är att enkelt kunna lägga order och fakturera
sådana produkter som du har beställt och om du som kund återkommer med
ny beställning.
När du beställer en produkt hos oss samtycker du samtidigt till att vi lagrar
dina personuppgifter.
Du kan kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig och
få dessa korrigerade; [javascript protected email address]
Dina personuppgifter lagras så länge du är kund hos oss och så länge det
krävs för uppfyllande av våra juridiska förpliktelser.
Vårt affärssystem/kundregister är inte internetbaserat.
Vi har också ett e-postsystem med syftet att enkelt kunna skicka nyhetsbrev
med information om produkter som  är eller kan vara av intresse för dig.
Kontaktuppgifter här är endast namn eller företagsnamn och e-post.
Personnr eller organisationsnr och känsliga eller integritetskänsliga uppgifter
finns ej med i e-postsystemet.
Tidigare samarbete ligger som grund till lagrade uppgifter i e-postsystemet.
Personuppgifter här används endast för utskick av nyhetsbrevet.
Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev är det bara att anmäla detta så tar vi
bort dig från vårt e-postsystem;


(Lämna tom)


Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part utan föregående
överenskommelse med dig.
Om vi gör ändringar i vår policy kommer vi att meddela detta via e-post.
Vid synpunkter på vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att
kontakta oss för rättelse [javascript protected email address]
Tillsynsmyndighet för Dataskyddsförordningen (GDPR) är Datainspektionen.

 

Köpvillkor:

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.

Priser

Alla priser som anges gäller inklusive mervärdesskatt 25%. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör,vanligtvis Schenker, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller speciellt hemtagen för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

INFORMATION REKLAMATIONSÄRENDE

Vad är en reklamation?

En reklamation är en produkt som är behäftad med fabrikationsfel, materialfel eller konstruktionsfel. Reklamation omfattas EJ av slitage, yttre påverkan, fel utförd montering, brukande som artikel inte är avsedd för etc. En artikel eller produkt som tex ej passar angiven bil, är för lång eller för kort, felpackad etc är inte ett reklamationsärende.

INFORMATION FÖR REKLAMATIONSHANTERING

För att vi ska handlägga ert reklamationsärende gäller följande: • Fullständigt ifylld reklamationsrapport; Reg nr, monteringsdatum, demonteringsdatum och körsträcka ska vara komplett ifyllda. • Detaljerad fel/symptom beskrivning.

Vi kommer inte att handlägga ert ärende om:

• Reklamationsrapporten inte är fullständigt ifylld enligt ovan. • Skadans art och orsak beskrivs som ”trasig, funkar inte, kass, läckage”osv. • Den reklamerade varan är oss tillhanda senare än 30 dagar efter registrerat datum. • Alla delar EJ är inskickade.

INFORMATION FÖR ARBETSERSÄTTNING

Enligt Köplagen kan inget krav på arbetskostnadsersättning ställas näringsidkare emellan. Eventuella krav kommer att behandlas från fall till fall, i samarbete med tillverkaren av den reklamerade artikeln.

För att vi ska handlägga eventuella arbetsersättningskrav i samband med reklamation gäller följande:

• Yrkar kunden på arbetsersättning ska faktura på första samt andra bytet bifogas med den insända reklamationen. • Fakturorna ska bifogas med den insända varan samt reklamationsrapporten. • Tidsåtgången ska vara specificerad på fakturorna.

Vi kommer inte att handlägga arbetsersättningskrav om:

• Inga fakturor bifogas med den insända varan och reklamationsrapporten. • Endast faktura för ett byte bifogas. • Om arbetsersättningskravet bara nämns på reklamationsrapporten, t.ex. ”Kund yrkar på ersättning 1547:- plus moms” och inga fakturor är bifogade. • Arbetskravsersättningen yrkas på i efterhand av redan avslutat reklamationsärende.

Returer

Kontakta oss alltid innan retur av vara (0620-40368 070-542 83 88 Jesper Karlsson) För varor returnerade inom 30 dagar görs ett 10% avdrag för att täcka hanterings- kostnader. Om returanledning är ”katalogfel” eller ”passar ej” måste bilens reg. nr. noteras och vad felet är. Varan får inte ha varit monterad och förpackningen skall vara hel och ren.

För varor returnerade efter 30 dagar görs ett returavdrag om minst 30%. Varan får inte ha varit monterad och förpackningen skall vara återförsäljbar.

Ev. egna pris-/streckkodslappar skall avlägsnas innan retur.

Varureturer efter 180 dagar godkänns ej.

Returer av specialbeställda ej lagerförda artiklar godkännes ej.

Returer av elektronikartiklar godkännes under förutsättning att förpackningens plombering ej är bruten.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)